تماس با ما

تلفن دفتر مرکزی

+98 21 26212825

تلفن دفتر مرکزی خدمات پس از فروش

+98 31 36244308

فرم تماس

لطفا جهت تماس با شرکت بهی از فرم زیر استفاده کنید. تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده جهت ارسال پیام ضروری است. همچنین میتوانید با استفاده از نشانی الکترونیکی شرکت بهی، مستقیم پیام خود را ارسال نمایید.

نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید.
پیام را وارد کنید.