استراتژی و اهداف کیفی

اهداف استراتژیک:

گسترش سهم بازار با تکیه بر کیفیت و رقابت پذیری متناسب با توان خرید مصرف کنندگان

توسعه سبد محصول منطبق بر نیازهای خانواده

ارتقاء دایمی کیفی کالا و استفاده از فن آوری روز

رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی، و زیست محیطی

رعایت سه اصل عدالت، صداقت و نظم سازمانی در کلیه فعالیت ها

 

اهداف کیفی بخش خدمات پس از فروش:

جلب رضایت و حفظ مشتریان با ارایه خدمات متنوع و منحصر بفرد

انجام به موقع خدمات پس از فروش شامل نصب، راه اندازی و پشتیبانی مشتریان

آموزش و ارتقای دانش فنی پرسنل و نمایندگان خدمات پس از فروش

ایجاد تعهدات جمعی نسبت به بهبود مستمر نظام کیفیت خدمات پس از فروش