اتو بخار – BE-126 – کف استیل

  • اسپری / بخار / خشک
  • ۱۸۰۰ وات
  • کف سرامیک / استیل
  • بخار شدید و مداوم
  • کنترل میزان بخار
  • سیسـتم ضد گـچ / سیسـتم خـود تمیـز کـن
  • سیستم ضد چکه
  • قطع اتوماتیک پس از ده دقیقه
  • چراغ نشانگر

توضیحات

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…